Szczęśliwie udaje się łączyć pasje z zawodem …

mgr inż arch Dawid Krawczyk

absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/097/2011. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MAP/0154/OWOA/06